1. Szukam pierwszy

  Około 392 wyników

  1. PIERWSZY ŚNIEG - Ilość stron: 284.

   • 15 miesiące temu
   • 653 wyświetleń
   JO NESBØpierwszy ŚNIEG (Snømannen) Przełożyła Iwona Zimnicka Wydanie polskie: 2010 Wydanie oryginalne: 2007 Tytuł oryginału: Snømannen Projekt okładki: Mariusz Banachowicz Redakcja: Sylwia Mazurkiewicz-Petek Korekta: Janina Gerard-Gierut Redakcja techniczna: Jolanta Krawczyk Copyright © Jo Nesbø 2007 Published in arrangement with Salomonsson Agency. Polish editions © Publicat S.A. MMXIII (wydanie elektroniczne) Wykorzystywanie e-booka niezgodne z regulaminem dystrybutora, w tym nielegalne je...
   • 1.6 MB
  2. pierwszy rozdział - Ilość stron: 0.

   • 12 miesiące temu
   • 12 wyświetleń
   PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PROBLERMATYKĄ ROZWOJU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO DZIECKA. Pojęcie „rozwoju” pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Rozwój jest określeniem bardzo ogólnym jak i złożonym. Jest kwestią zainteresowań filozofii jak i wielu innych nauk ścisłych takich jak biologii, geologii czy antropologii. Po raz pierwszy termin „rozwój” wprowadził Arystoteles i pełnił funkcje pomocną w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Według Arystotelesa rozwój jest zjawiskiem pozytywnym i zmierzaj...
   • 27.1 KB
  3. pierwszy piu - Ilość stron: 1.

   • 3 miesiące temu
   • 15 wyświetleń
   1 LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { static SYSTEMTIME Czas; static vector::iterator it; static string output; static BOOLEAN flaga; if (flaga == TRUE) { for (it = uzytkownicy.begin();it != uzytkownicy.end();++it) { output = it->GetImie(); output += " "; output += it->GetNazwisko(); char buff[10]; sprintf_s(buff," %d:%d:%d", it->GetTIME().wHour, it- >GetTIME().wMinute, it->GetTIME().wSecond); output += buff; } flaga = FALSE; SendMessageA(GetDlgItem(h...
   • 87.0 KB
  4. PIERWSZY BAL - Ilość stron: 156.

   • 14 miesiące temu
   • 69 wyświetleń
   DANIELLE STEELpierwszy BAL Moim wspaniałym i wyjątkowym dzieciom - Beatrix, Trevorowi, Toddowi, Nickowi, Samanthcie, Victorii, Vanessie, Maksowi i Zarze, w podzięce za odwagę i zalety charakteru, widoczne w miarę, jak dorastałyście. Za mądrość, radość i miłość, którymi tak hojnie potraficie obdarować. Dziękuję, że nauczyłyście mnie, co w życiu jest naprawdę ważne, i za wspólnie spędzone chwile. Bądźcie szczęśliwe. Kocham Was z całego serca. Mama d. s. 1 KSIĘGA PRZYSŁÓW 31,10 Niewiastę dzieln...
   • 1.6 MB
  5. DZIEŃ PIERWSZY - Ilość stron: 0.

   • 12 miesiące temu
   • 16 wyświetleń
   DZIEŃ PIERWSZY Do dworku przybywasz nocą. Zmęczony służący prowadzi Cię do pokoju na poddaszu i życzy dobrej nocy. Szybko rozglądasz się po pomieszczeniu. W szufladzie biurka znajdujesz węgiel oraz nóż, zaś w kredensie po lewej stronie dublet oraz buteleczkę brandy. Potem wychodzisz z pokoju. Schodzisz po schodach na dół i pakujesz się do kuchni. Ze stołu po lewej zabierasz butelkę mleka oraz olej. Dajesz krok do przodu i z tego samego stołu zwijasz jedno jajko. Potem skręcasz na prawo i prze...
   • 33.2 KB
  6. Pierwszy dotyk_01 - Ilość stron: 295.

   • 3 miesiące temu
   • 9 wyświetleń
   Od naszej ostatniej rozmowy z Amber minęło sześć lat, więc kiedy usłyszałam jej głos na starej automatycznej sekretarce mojej matki, naprawdę mnie to poruszyło. Może nie rozstałyśmy się w złości, ale na pewno nieodwołalnie. Poróżniłyśmy się wtedy po raz pierwszy, odkąd zostałyśmy przyjaciółkami, i jedynym rozwiązaniem okazało się rozstanie. Słowa, którymi mnie pożegnała, często z doskonałą precyzją odtwarzałam w pamięci, jakby były nagraniem zarejestrowanym w moim mózgu. Brzmiały czysto i wyr...
   • 1.8 MB
  7. PIERWSZY DZIEŃ - Ilość stron: 0.

   • 14 miesiące temu
   • 47 wyświetleń
   Marc Levypierwszy DZIEŃ Wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem Andre Brahic Dedykuję Pauline i Louisowi Prolog * Gdzie zaczyna się brzask? Miałem zaledwie dziesięć lat, kiedy, przełamując chorobliwą wstydliwość, zadałem to pytanie. Nauczyciel przyrody odwrócił się z miną zbitego psa, wzruszył ramionami i nadal pisał temat pracy domowej na czarnej tablicy, jakbym nie istniał. Opuściłem głowę i siedziałem cichutko jak mysz w ławce, udając, że nie widzę okrutnych, drwiących spojrzeń kolegów, którzy p...
   • 1.0 MB
  8. Pierwszy Nóż - Ilość stron: 8.

   • 14 miesiące temu
   • 202 wyświetleń
   1pierwszy NóŜ Napisał Jumbo 2004-08-19 Po jakimś czasie oglądania, kupowania i wzdychania do pięknych noŜy, nagle stwierdzamy, iŜ moŜnaby tak pokusić się o jego własnoręczne wykonanie. Hmm, trochę przeraŜa bak maszyn, warsztatu, materiałów, narzędzie, ale czy na pewno potrzebujemy wielkiego zaplecza by wykonać nóŜ? Postarajmy się spojrzeć na temat od strony osoby, która nie posiada dosłownie niczego. Ma jedynie chęci, trochę czasu i wytrwałości. ZałóŜmy takŜe, iŜ nie mamy zamiaru wydać mająt...
   • 246.6 KB
  9. pierwszy raz.doc_1430960705875 - Ilość stron: 5.

   • 10 miesiące temu
   • 185 wyświetleń
   Mia³em wtedy oko³o 17 lal by³em dzieckiem epoki komputerów czyli ka¿dy wolny dzieñ i chwilê spêdza³em przy komputerze. Myœla³em o dziewczynach zawsze by³a jakaœ która mi siê podoba³a ale zawsze te¿ mi brakowa³o odwagi ¿eby je zagadaæ, wczeœniej czy póŸniej koñczy³o siê to tak ¿e zanim trafi³a siê okazja lub nazbiera³em w sobie wystarczaj¹co du¿o odwagi ¿eby j¹ zagadaæ okazywa³o siê ma ju¿ ch³opaka. Coraz wiêcej czasu spêdza³em wiêc w domu i jeszcze wiêcej przed komputerem, oczywiœcie jak ka¿d...
   • 52.2 KB
  10. Pierwszy pacjent - Ilość stron: 414.

   • 44 dni temu
   • 3 wyświetleń
   Michael PALMERpierwszy pacjent Z angielskiego przełożył RAFAŁ LISOWSKI Tytuł oryginału: THE FIRST PATIENT Copyright © Michael Palmer 2008 All rights reserved Polish edition copyright © Wydawnictwo Albatros A. Kurytowicz 2009 Polish translation copyright © Rafał Lisowski 2009 Redakcja: Dorota Stańczak Projekt graficzny okładki i serii: Andrzej Kurytowicz Skład: Laguna ISBN 978-83-7359-942-0 Dystrybucja Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Poznańska 91, 05-850 OŜarów Maz. t./f. 022-535-0557, 022-7...
   • 1.9 MB
  11. Protokól pierwszy - Ilość stron: 0.

   • 6 miesiące temu
   • 10 wyświetleń
   Województwo warmińsko – mazurskie Powiat Olsztyn Jednostka ewidencyjna m. Olsztyn Obręb: nazwa 156 PROTOKÓŁ badania ksiąg wieczystych (dla nieruchomości gruntowych) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Data 28.11.2009 r. Lp. DZIAŁ I Położenie nieruchomości i inne informacje o sposobie wykorzystania Rodzaj nieruchomości Informacje o mapach DZIAŁ II DZIAŁ III UWAGI Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Nazwa nieruchomości Numer działki Pole powierzchni 1.Właściciel 2.Wieczysty użytkownik ----...
   • 35.0 KB
  12. Palmer Michael - Pierwszy pacjent - Ilość stron: 414.

   • 16 miesiące temu
   • 105 wyświetleń
   Michael PALMERpierwszy pacjent Z angielskiego przełożył RAFAŁ LISOWSKI Tytuł oryginału: THE FIRST PATIENT Copyright © Michael Palmer 2008 All rights reserved Polish edition copyright © Wydawnictwo Albatros A. Kurytowicz 2009 Polish translation copyright © Rafał Lisowski 2009 Redakcja: Dorota Stańczak Projekt graficzny okładki i serii: Andrzej Kurytowicz Skład: Laguna ISBN 978-83-7359-942-0 Dystrybucja Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Poznańska 91, 05-850 OŜarów Maz. t./f. 022-535-0557, 022-7...
   • 1.9 MB
  13. Petecki Bohdan - Pierwszy Ziemianin - Ilość stron: 98.

   • 16 miesiące temu
   • 57 wyświetleń
   Rozdział I Wiktor Lambert trącił mnie lekko w ramię. — Spójrz tylko — powiedział ciepłym, rozradowanym głosem. — Kirsti wygląda jak dziewczynka w pierwszym dniu wakacji. Odwróciłem się i zamiast na Kirsti, spojrzałem wprost w roześmiane oczy Wiktora. Zwykle jasnoniebieskie, teraz w oprawie kre-dowobiałej twarzy, świeciły jak szafiry. Oswoiliśmy się z tą naszą jedyną w swoim rodzaju bladością, jaką kosmos naznacza ludzi, którzy zbyt długo obcowali z jego ślepą pustką, zaczęliśmy ją dostrzegać ...
   • 693.7 KB
  14. Pierwszy pacjent - PALMER MICHAEL - Ilość stron: 0.

   • 15 miesiące temu
   • 33 wyświetleń
   • 790.5 KB
  15. 01.Pierwszy morderca - Ilość stron: 51.

   • 14 miesiące temu
   • 25 wyświetleń
   • 34.7 MB