Under Armour - warunki rabatowe UA FW 2017 _ 2016 11 25

Dokument: pdf (399.7 KB)
  • 2 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-01-31 18:20:38

I. Cena zakupu klientów hurtowych to cena katalogowa podzielona przez współczynnik bazowy, pomniejszona o rabaty dodatkowe. Współczynnik bazowy stosowany do wyliczenia ceny zakupu klientów hurtowych wynosi 2,0 Oznacza to marżę 38,5% liczoną od ceny katalogowej produktu do ceny zakupu brutto czyli z podatkiem VAT lub 50% (do ceny zakupu netto). II. Dodatkowe rabaty: Rabaty dodatkowe to suma rabatu specjalistycznego i rabatu dodatkowego za wartość zamówienia pierwotnego. 1. Rabat "Sklepy specjalistyczne z odpowiednią ekspozycją marki Under Armour" - 5% Rabat dotyczy stacjonarnych specjalistycznych sklepów sportowych, które realizują program marketingowy dla marki UA (promocja na witrynach / specjalnie dedydokowane strefy dla marki / kampanie promujące markę / etc) Może wybiórczo być zastosowany dla sklepów internetowych, pod warunkiem przygotowania i zrealizowania programu marketingowego dla marki UA (promocja marki / historii przewodnich w sklepie oraz mediach społecznościowych / strefa dedykowana marce / etc) 2. Rabat dodatkowy za wartość zamówienia pierwotnego: zamówienie sezonowe o wartości nie mniejszej niż (podane wartości zamówienia netto po rabacie) 20 000 zł daje rabat 1% 30 000 zł daje rabat 2% 50 000 zł daje rabat 3% 100 000 zł daje rabat 4% 200 000 zł daje rabat 5% 300 000 zł daje rabat 6% 400 000 zł daje rabat 7% 500 000 zł daje rabat 8% 700 000 zł daje rabat 9% 1 000 000 zł daje rabat 10% 2 000 000 zł daje rabat 11% Przykładowo - klient specjalistyczny z odpowiednią ekspozycją marki Under Armour , który zrobi zamówienie o wartości 50 000zł netto, otrzyma produkt o cenie katalogowej 99,95 zł marża bazowa 2 cena bazowa netto 49,98 zł rabat dodatkowy 8,00% (5% rabat 1 i 3% rabat 2) cena zakupu hurtowa netto po rabacie dodatkowym 45,98 zł cena zakupu hurtowa brutto 56,55 zł marża (od ceny katalogowej do ceny zakupu brutto) 43,42% Przeliczenie marży dla wszystkich możliwych wariantów - poniżej (druga strona). III. Uwagi 1. Podane ceny kalkulowane są przy kursie 1eur=4,40 oraz 1 usd=3,90 przy założeniu , że 1 usd nie przekroczy 4,25. 2. Produkty „NOS” (never out of stock) - mają obniżone ceny katalogowe i obniżoną marżę o 3% od rabatu finalnego klienta (po rabatach dodatkowych) 3. Transport do klienta odbywa się na koszt dystrybutora przy zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 500zł brutto. 4. MM Sport zastrzega sobie prawo do wycofania rabatu w przypadku gdy klient kasuje zamówienie pre-order IV. Dodatkowy rabat w formie RETRO BONUSU dla największych odbiorców hurtowych: "Retro-bonus" stosowany jest dla klientów robiących zamówinienie powyżej 100 000 zł netto po rabacie i wynosi 2% . Uzyskiwany jest w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: - wzrost zamówień pierwotnych o nie mniej niż 20% w stosunku do poprzedniego sezonu (FW16) - realizację zamówień pierwotnych (odebranie w sezonie czyli FW17 terminowo wszystkich produktów zamówionych pierwotnie i dostęnych ) - płatność faktur w terminie (kategoria "dobry płatnik") - przekazanie dystrybutorowi danych sell-out (sprzedaż produktów u klienta), w wyznaczonych terminach W przypadku spełnienia 3 spośród 4 warunków, retro-bonus wypłacany jest w wysokości 1%. "Retro-bonus" naliczany jest od obrotów klienta w półroczu FW17 (01.07.2017 do 31.12.2017) z wyłączeniem produktów wyprzedażowych. Oceniany jest stan płatności do końca I/2018. Rozliczany na podstawie faktury klienta wystawionej w miesiącu lutym 2018 . V.Terminy płatności Standardowy termin płatności wynosi 60dni od dostawy. Dla klientów robiących i odbierających zamówinienia powyżej 100 000 zł netto wynosi 90dni. WARUNKI HANDLOWE UNDER ARMOUR - KOLEKCJA FW 17 (Jesień Zima 2017) VI. Symulacja możliwych do uzyskania rabatów i marży 1. Klienci posiadający rabat "Sklepy specjalistyczne z odpowiednią ekspozycją marki Under Armour" - 5% zamówienie sezonowe o wartości nie mniejszej niż (podane wartości zamówienia netto po rabacie) zamówienie w cenach katalogowych 20 000 zł daje marżę* 42,2% 42 500 zł 30 000 zł daje marżę* 42,8% 64 500 zł 50 000 zł daje marżę* 43,4% 109 000 zł 100 000 zł daje marżę* 44,0% 220 000 zł 200 000 zł daje marżę* 44,7% 444 000 zł 300 000 zł daje marżę* 45,3% 675 000 zł 400 000 zł daje marżę* 45,9% 908 000 zł 500 000 zł daje marżę* 46,5% 1 150 000 zł 700 000 zł daje marżę* 47,1% 1 624 000 zł 1 000 000 zł daje marżę* 47,7% 2 350 000 zł 2 000 000 zł daje marżę* 48,3% 4 760 000 zł * marża od ceny katalogowej do ceny zakupu brutto 2. Klienci nie posiadający rabatu"Sklepy specjalistyczne z odpowiednią ekspozycją marki Under Armour" - 5% zamówienie sezonowe o wartości nie mniejszej niż (podane wartości zamówienia netto po rabacie) 20 000 zł daje marżę* 39,1% 30 000 zł daje marżę* 39,7% 50 000 zł daje marżę* 40,3% 100 000 zł daje marżę* 41,0% 200 000 zł daje marżę* 41,6% 300 000 zł daje marżę* 42,2% 400 000 zł daje marżę* 42,8% 500 000 zł daje marżę* 43,4% 700 000 zł daje marżę* 44,0% 1 000 000 zł daje marżę* 44,7% 2 000 000 zł daje marżę* 45,3% * marża od ceny katalogowej ...

Tagi:

Komentarze do: Under Armour - warunki rabatowe UA FW 2017 _ 2016 11 25 • 0