Zasady finansowania odbiorców MMSport w tym kategoryzacja płatnika 2016 ...

Dokument: pdf (387.4 KB)
  • 4 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-01-31 18:22:03

1 ZASADY FINANSOWANIA ODBIORCÓW HURTOWYCH FIRMY MM-SPORT SP. J. Od marca 2013 r. firma MM-SPORT Sp. J. współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym EULER HERMES Sp. K. (dalej w skrócie HERMES). W związku z tym, że wszystkie należności naszych klientów są objęte ubezpieczeniem w tej właśnie firmie, obowiązują nas ustalone procedury działania, które są poniżej wyjaśnione. I. Uzyskanie odroczonej płatności dla odbiorców MM-SPORT: MM-Sport Sp. J. stosuje dla swoich odbiorców odroczone terminy płatności na dostawy zamówień pierwotnych (tzw. preorderowych) – wynoszą one 60 lub 90 dni ( zgodnie z warunkami handlowymi dla danego sezonu sprzedażowego). W przypadku dostaw produktów objętych wyprzedażami, produktów w cenach specjalnych dla wybranych klientów (tzw. SMU), terminy ustalane są indywidualnie (0-60dni). Aby uzyskać odroczony termin płatności konieczne jest uzyskanie LIMITU KREDYTOWEGO. Taki limit nadaje ubezpieczyciel należności (Hermes). Dopiero po jego nadaniu, odbiorca może otrzymać towar z odroczonym terminem płatności. W przypadku braku limitu kredytowego, nie ma możliwości zakupów z odroczonym terminem płatności. W takim wypadku pozostaje zakup towaru za gotówkę , przedpłatę lub wysyłka za pobraniem. II. Limit KREDYTOWY Limit do kwoty 50 000 zł jest łatwiejszy do uzyskania. Klient nie jest weryfikowany przez TU Hermes, musi natomiast spełnić określone warunki (Wniosek o limit kredytowy do 50 000PLN jest rozpatrywany pozytywnie jeśli płatności z ostatniego półrocza zostały uregulowane maksymalnie do 30 dni po terminie płatności lub, w przypadku nowych klientów, po przedpłaceniu 2 bieżących faktur sprzedażowych. Nadany limit kredytowy jest weryfikowany po upływie 12 miesięcy). Koszty ubezpieczenia w/w limitu ponosi MM-Sport. W przypadku potrzeby uzyskania limitu większego niż 50 000 zł, procedura jest bardziej skomplikowana. Klient musi otrzymać taki limit od ubezpieczyciela (TU Hermes), a jest on nadawany na podstawie kondycji finansowej oraz historii płatniczej danego klienta. W praktyce potrzebne jest sprawdzenie firmy, dla której wnioskujemy o limit. Badanie odbywa się na wniosek złożony przez MM-Sport do TU Hermes. W przypadku pozytywnej oceny firmy, Hermes nadaje limit kredytowy o określonej wartości, który jest ważny 12 miesięcy. Przed upływem tego terminu limit kredytowy jest ponownie weryfikowany. Koszty ubezpieczenia tego limitu ponosi MM-Sport wraz z kosztami badania klienta. 2 III. Wartość limitu KREDYTOWEGO W przypadku nadania przez Hermes limitu kredytowego o określonej wartości, odbiorca może dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności do wartości udzielonego limitu. W przypadku większych zamówień, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę między wartością zamówienia a uzyskanym limitem lub realizować odbiór etapami (najpierw odebranie towaru o wartości uzyskanego limitu a potem dobieranie kolejnych partii, po wcześniejszych zapłatach częściowych lub całkowitych za poprzednią dostawę , tak aby łączne zadłużenie odbiorcy nie przekraczało wartości uzyskanego limitu). Alternatywnym rozwiązaniem problemu rozbieżności w wartościach zamówień odbiorców oraz uzyskanych przez nich limitów kredytowych jest przedstawienie innych zabezpieczeń finansowych przez odbiorcę. Takim zabezpieczeniem może być gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa z innej firmy. W przypadku braku takich zabezpieczeń, istnieje jeszcze możliwość uzyskania dodatkowego ubezpieczenia w TU Hermes (informacja poniżej). IV. Zwiększenie limitu kredytowego poprzez zakup polisy Hermes CAP Europe. Niewystarczająca zdolność kredytowa odbiorcy to jedna z najczęstszych przyczyn niskiego limitu kredytowego lub odmowy udzielenia limitu. A za tym idzie brak możliwości odbioru złożonego zamówienia w określonym terminie, jego zmniejszenie lub nawet anulowanie. TU Euler Hermes, w której ubezpieczamy wszystkie nasze należności, udostępniła od nowego roku możliwość powiększenia limitów kredytowych dla transakcji, których wielkość i ryzyko wymaga dodatkowego wsparcia finansowego. Jest to Polisa CAP Europe, którą nasi klienci mogą wykupić, zwiększając wartość ubezpieczenia swoich należności. Nowa Polisa CAP EUROPE dedykowana jest dla klientów, którzy chcą powiększyć swój limit kredytowy, który przyznał TU Hermes oraz dla klientów, którym nie przyznano limitu, limit został zmniejszony lub utracony. Polisa CAP EUROPE to opcja dodatkowa płatna. Koszty uzyskania takiej polisy ponosi odbiorca. Więcej informacji o polisie Hermes CAP Europe udziela osoba kontrolującej finanse (dostępna pod mailem [email protected] ). 3 ZASADY REGULOWANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ ODBIORCÓW HURTOWYCH FIRMY MM-SPORT SP. J. KTÓRZY OTRZYMAJĄ ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI. W związku z planowanym rozwojem firmy i zwiększeniem obrotów, do których konieczne jest sprawne zarządzanie finansami, wprowadziliśmy w życie zmiany związane z finansowaniem odbiorów hurtowych. Zmiany te są niezbędne, żeby firma sprawnie funkcjonowała, ponieważ do terminowego odbierania i dostarczania p...

Tagi:

Komentarze do: Zasady finansowania odbiorców MMSport w tym kategoryzacja płatnika 2016 ... • 0