Eco Umberto-Konkursy Na Kierownika Katedry

Dokument: pdf (63.0 KB)
  • 6 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-01-31 22:00:38

Autor: Umberto Eco Tytuł: Konkursy na kierownika katedry. Ze zbioru: Dariusz Najmniejszy Przełożył: Adam Szymanowski Opracował: Sebastian Buczyński Konkurs z zakresu filozofii moralności /rok 380 a.C. / Ze względu na to, że chodzi o dyscyplinę nową, członków komisji wylosowano spośród osób zajmujących się naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. W związku z tym w skład komisji weszli: Ksenofont (kultury wschodnie), Fryne (anatomia porównawcza), Hermogenes (językoznawstwo). Kriton (filozofia prawa). Alcybiades (neurochirurgia Herm). Do konkursu stanęli następujący kandydaci: Sokrates z Aten, Eubulides z Miletu, Antystenes z Aten. Sokrates. Komisja uznała wybitne talenty spekulatywne i pedagogiczne kandydata, któremu trzech członków komisji zawdzięcza, według ich własnych słów, wiele informacji udzielonych osobiście. Jednak kandydat nie przedstawił żadnej publikacji. Z tego powodu nie może być brany pod uwagę w niniejszym konkursie. Eubulides. Kandydat przedstawił wartościową rozprawę na temat technik sorites oraz „kupy”. Są to jednak badania o charakterze logicznym, nie możemy więc brać ich pod uwagę w niniejszym konkursie. Antystenes. Kandydat przedstawił solidna pracę na temat natury zwierząt. Wprawdzie praca stanowi wkład w nauki przyrodnicze, ale zawiera tez wiele uwag odnoszących się do moralności. Co więcej, wybitnie etyczny charakter ma tekst o Heraklesie, gdzie sławny bohater został uznany za symbol życia mędrca, który opanowuje rozkosze i cierpienia i w obu 1 przypadkach utwierdza siłę swojej duszy. Zdaniem trzech członków komisji tekst jest niezwykle oryginalnym wkładem w badania nad światem etycznym Heraklesa. Uwzględniając powyższe, komisja klasyfikuje kandydatów w następujący sposób: 1. Antystenes z Aten Konkurs w dziedzinie kosmologii ogólnej /1320/ Komisja: Guinicelli (literatura włoska), Hubertyn z Csale (mistyka franciszkańska), Bernard Gui (prawo karne), Giovanni Villani (historia współczesna), Marsyliusz z Padwy (nauki polityczne). Do konkursu zgłosili się następujący kandydaci: Alighieri Dante, D`Ascoli Cecco, D`Arezzo Ristoro. Dante Alighieri. Kandydat przedstawił serię prac o najrozmaitszym charakterze, ale tylko niektóre z nich mają bezpośredni związek z kosmologią. Paru członków komisji zwróciło uwagę na to, że kandydatowi nie wychodzi zgoła na dobre pewnego rodzaju eklektyzm (badania z zakresu językoznawstwa ogólnego, filozofii politycznej, literatury porównawczej), widoczny także w pracach, które lepiej pasują do dyscypliny objętej niniejszym konkursem. Rozpatrzyliśmy wnikliwie dzieło noszące tytuł Biesiada, którego jedna cześć omawia niezaprzeczalnie porządek sfer niebieskich w powiązaniu z rozmaitymi dziedzinami nauki i w których można znaleźć fragmenty charakteryzujące się wielką oryginalnością naukową. Nie można jednak przemilczeć faktu, że ta chwalebna różnorodność interesujących i błyskotliwych uwag została włączona w kontekst mało mający wspólnego z rzeczywistością, gdzieś w połowie drogi między rozprawą naukową a dziełem literackim. Interesujące aspekty kosmologii ogólnej można wytropić w dziele Komedia, które kandydat przedstawił komisji, chociaż nie zostało dotychczas opublikowane, co nakazuje nam uznać je za „korektę wydawniczą”. Trzeba poza tym podkreślić fakt, że najbardziej znamienne dla tego dzieła nie są fragmenty poświecone kosmologii, lecz te o charakterze narracyjnym i dramatycznym, a więc nie mającym niż wspólnego z zakresem niniejszego konkursu (między innymi dlatego, ze została napisana po łacinie, a wiec w języku obowiązującym w publikacjach naukowych) jest Quaestio de aqua et terra. Rozprawa odznacza się 2 solidnością spekulacji i pewną oryginalnością naukową, aczkolwiek przeciwko niej przemawia zbytnia krótkość tekstu. Kandydat nadał jej pod tytuł de forma et situ duorum elemetorum i rozważa, streszczając jego myśli w paru słowach, czy woda w obrębie swej sfery, a zatem na swym naturalnym kręgu, znajduje się w jakimś miejscu wyżej niźli wynurzająca się z niej ziemia. Kandydat skłania się ku odpowiedzi negatywnej i na poparcie swojego poglądu przytacza sporą garść argumentów. Jeden z członków komisji zwrócił nam uwagę, ze tezę tę podważają badania przeprowadzone ostatnio przez uczonych holenderskich, ale inni kandydaci twierdzą, ze tego rodzaju kontrdowody empiryczne nie wnoszą niczego nowego do dyscypliny teoretycznej, jaką jest kosmologia ogólna . Nie można przy tym nie zauważać, że kandydat, przez jawne zaniechanie, bada tylko dwa z czterech żywiołów kanonicznych (wodę i ziemię), nie poświęcając należytej uwagi powietrzu i ogniowi, a przecież kosmologia ogólna to dyscyplina, która bada globalną strukturę znanego świata. Cecco D`Ascoli. Kandydat, znany między innymi ze swojego zainteresowania magią, przedstawił tylko jedno dzieło, ale za to imponującej objętości, L`Acerba, w którym omawia sfery niebieskie i ich wpływ, dusze, cnotę, właściwości kamieni i zwierząt, a także kwestie dotyczące innych zjawisk naturalnych. Praca świadczy o dużym zmyśle obserwa...

Tagi:

Komentarze do: Eco Umberto-Konkursy Na Kierownika Katedry • 0