Dokument (43)

Dokument: pdf (366.0 KB)
  • 2 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-02-01 07:37:33

Rodzaje terroryzmu 1. polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu politycznego, czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa. 2. kryminalny – terroryzm kryminalny dosyć często służy terroryzmowi politycznemu, w ten sposób grupy tego typu pozyskują środki na swoje cele; terroryzm kryminalny wyróżnia spośród pozostałych kierowanie się pobudkami czysto materialnymi, nie zaś związanymi z kwestiami ideowymi. Do działań, które można tutaj zaliczyć są - przykładowo - napady na banki, porwania, szantaż, sabotaż, rabowanie, nielegalny handel. 3. indywidualny – w przypadku, gdy atak kierowany jest w stronę konkretnej osoby, z reguły ofiarą padają znani politycy lub biznesmeni; 4. zbiorowy – z tym typem terroryzmu mamy do czynienia, jeśli celem aktów terrorystycznych staje się losowa zbiorowość, nie zaś wybrana osoba; 5. bioterroryzm – jest to terroryzm z użyciem broni biologicznej (np. bakterii, wirusów, toksyn, riketsji) w nielegalny sposób; to bardzo niebezpieczny rodzaj terroryzmu, bowiem jego zasięg i skutki mogą być ogromne, łatwo także ukryć proces produkcji broni biologicznej; 6. międzynarodowy – rozpowszechnił się w II połowie XX wieku, terroryzm ten obejmuje swoim zasięgiem więcej niż jedno państwo, tworzone są siatki terrorystyczne mające połączenie w wielu krajach; 7. cyberterroryzm – tak nazywane są działania terrorystyczne realizowane przy użyciu technologii informacyjnej; jego celem jest zakłócenie obiegu informacji w cyberprzestrzeni. W ramach terroryzmu politycznego rozróżniamy z kolei kilka podtypów: - narodowowyzwoleńczy – to działania narodowo-separatystyczne, przykładem mogą tutaj być baskijska ETA oraz Tamilskie Tygrysy; - lewicowy – do nich moglibyśmy zaliczyć m.in. niemiecką Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse i greckie Konspiracyjne komórki Ognia; - prawicowy – najbardziej znanym przykładem ostatnich lat jest zamach przeprowadzony przez Andersa Breivika; - terroryzm nowych ruchów społecznych – mowa tutaj o nasilającym się w ostatnim czasie aktach terroryzmu ze strony przedstawicieli nowych ruchów społecznych, takich jak obrońcy praw zwierząt czy ruch ekologiczny; - religijny – wynika on z przekonań religijnych, w szczególności środowisk muzułmańskich, takich jak: Al-Kaida, Hamas, Hezbollah. Terroryzm – użycie siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Terroryzm skutkuje zwiększaniem podziałów i zaognianiem konfliktów między grupami, co prowadzi do pogarszania nastrojów w społeczeństwie i wzrostu poparcia liderów politycznych chcących go zwalczać. Wraz z tym, zwiększeniu ulega motywacja radykalistów, napędzana wrogością do danego społeczeństwa. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu Obowiązek walki z terroryzmem spoczywa na państwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO, OBWE, Radzie Europy, Organizacji Państw Amerykańskich - The Organization of American States (OAS), Unii Afrykańskiej - The African Union (AU), Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej - The Association of South East Asian Nations (ASEAN), Forum Regionalnym Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej - The ASEAN Regional Forum - (ARF), Południowoazjatyckim Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej - The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku - The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Szanghajskiej Organizacji Współpracy - The Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Globalne Forum Zwalczania Terroryzmu - The Global Counterterrorism Forum (GCTF). Działania służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu poszczególne państwa prowadzą we własnym zakresie. Szczególne znaczenie dla Polski mają działania NATO, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Skuteczność walki z terroryzmem zależy w dużej mierze od współpracy z rządami państw, które na co dzień doświadczają jego istnienia.

Tagi:

Komentarze do: Dokument (43) • 0