Wysyłanie wiadomości e-mail pdf40133332_4

Dokument: pdf (85.0 KB)
  • 3 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-05-11 09:25:31

5 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................9 Słowo wstępne...................................................................................................13 Rozdział I Zagadnienia definicyjno-filozoficzne...........................................................17 1. Definicja śmierci.......................................................................................17 1.1. Problematyka śmierci mózgowej........................................................... 19 1.2. Kościół wobec śmierci mózgowej.......................................................... 25 1.3. Śmierć mózgowa w prawie polskim..................................................... 26 A. Kryteria i sposób stwierdzenia śmierci mózgowej........................ 26 2. Ewolucja poglądów na zjawisko śmierci..............................................28 2.1. „Śmierć” w ujęciu historycznym............................................................ 28 2.2. „Śmierć” w religiach i filozofii ............................................................... 32 2.3. Współczesne postrzeganie „śmierci”..................................................... 34 Rozdział II Problematyka ustalania tożsamości nieznanych zwłok i szczątków ludzkich........................................................................................38 1. Metody identyfikacji................................................................................39 1.1. Pierwsze metody identyfikacji............................................................... 39 1.2. Współczesne metody identyfikacji........................................................ 42 1.3. Pomocnicze metody identyfikacji nieznanych zwłok i szczątków ludzkich................................................................................ 49 1.4. Identyfikacja na podstawie zmian o charakterze ortopedycznym.....50 2. Problemy z ustaleniem tożsamości nieznanych zwłok i szczątków ludzkich................................................................................52 2.1. Problemy wynikające z niemożności zebrania materiału do badań porównawczych ..................................................................... 52 2.2. Problemy z uzyskaniem materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych................................................................... 55 6 Spis treści 3. Problematyka konsekwencji wynikających z niemożliwości ustalenia tożsamości nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich ......59 4. Wnioski......................................................................................................62 Rozdział III Problematyka czasu zgonu .............................................................................65 1. Problemy z ustalaniem czasu zgonu i sposoby ich rozwiązywania.....65 2. Problemy z ustaleniem czasu śmierci dziecka i sposoby ich rozwiązywania...................................................................................77 3. Problemy związane z ustaleniem kolejności śmierci osób zmarłych niemalże równocześnie................................................79 4. Problemy wynikające z niemożliwości ustalenia czasu zgonu ........82 5. Wnioski......................................................................................................83 Rozdział IV Problematyka związana z ustaleniem przyczyny zgonu i sposoby rozwiązywania związanych z tym problemów ........................85 1. Problematyka rozstrzygania o zabójstwie, samobójstwie i nieszczęśliwym wypadku ....................................................................87 1.1. Problemy z ustaleniem przyczyny śmierci gwałtownej i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie uduszenia gwałtownego ............................................................................................ 91 A. Problem z definicją uduszenia gwałtownego ................................ 91 B. Problemy przy ustaleniu czynnika mechanicznego powodującego uduszenie gwałtowne............................................ 92 1.2. Problemy z ustaleniem przyczyny śmierci gwałtownej i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie uszkodzeń postrzałowych........................................................................................... 95 A. Problematyka śladów użycia broni palnej...................................... 96 1.3. Problemy z ustaleniem przyczyny śmierci gwałtownej i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie ran ciętych............... 100 1.4. Problem z rozróżnieniem zabójstwa, samobójstwa i nieszczęśliwego wypadku w przypadkach autoerotic (sexual) asphyxia.............................................................................................101 2. Problematyka rozróżniania pomiędzy planowanym wspólnie samobójstwem a nakłanianiem drugiej osoby do samobójstwa......103 3. Problematyka rozstrzygania, czy zdarzenie jest samobójstwem poagresyjnym czy zabójstwem z upozorowaniem samobójstwa sprawcy...............................................................

Komentarze do: Wysyłanie wiadomości e-mail pdf40133332_4 • 0