Wysyłanie wiadomości e-mail analiza_dna

Dokument: pdf (152.7 KB)
  • 2 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-05-11 09:25:11

3 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW ........................................................................................................................................... 5 PRZEDMOWA .................................................................................................................................................. 11 CZĘŚĆ I. DNA W KOMÓRKACH PROKARIOTYCZNYCH I EUKARIOTYCZNYCH (Urszula Mazurek) ............................................................................................................................. 13 1. KWASY NUKLEINOWE .............................................................................................................................. 15 1.1. Komplementarność nukleotydów ............................................................................................................ 18 1.2. Tautomeria zasad ..................................................................................................................................... 20 1.3. Reguły Chargaffa ..................................................................................................................................... 22 1.4. Struktura DNA ........................................................................................................................................ 22 1.4.1. Pierwszorzędowa struktura DNA ................................................................................................. 23 1.4.2. Drugorzędowa struktura DNA ..................................................................................................... 28 1.4.3. Trzeciorzędowa struktura DNA ................................................................................................... 30 2. DNA W KOMÓRKACH PROKARIOTYCZNYCH I EUKARIOTYCZNYCH .......................................... 31 2.1. Struktura genomu komórek prokariotycznych ........................................................................................ 31 2.2. Plazmidy .................................................................................................................................................. 32 2.2.1. Struktura plazmidów .................................................................................................................... 32 2.3. Struktura genomu komórek eukariotycznych .......................................................................................... 34 2.3.1. Nukleosom ................................................................................................................................... 35 2.3.2. Włókno nukleosomowe – 10 nm .................................................................................................. 36 2.3.3. Włókno chromatynowe (solenoid) – 30 nm ................................................................................. 36 2.3.4. Chromatyna .................................................................................................................................. 37 2.3.5. Chromosomy metafazowe ............................................................................................................ 38 2.4. Chromosomy człowieka .......................................................................................................................... 39 2.4.1. Genom mitochondrialny .............................................................................................................. 39 3. PIŚMIENNICTWO .......................................................................................................................................... 42 CZĘŚĆ II. METODY ANALIZY DNA (Urszula Mazurek, Joanna Gola) .................................................... 43 1. WPROWADZENIE ......................................................................................................................................... 45 2. ANALIZA POLIMORFIZMU DŁUGOŚCI FRAGMENTÓW RESTRYKCYJNYCH (RFLP) .................... 46 2.1. Hydroliza wiązań fosfodiestrowych ........................................................................................................ 46 2.2. Elektroforetyczny rozdział produktów hydrolizy DNA .......................................................................... 47 2.2.1. Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym ................................................................................... 48 2.2.2. Elektroforeza w żelu agarozowym ............................................................................................... 48 2.2.3. Elektroforeza natywna DNA ........................................................................................................ 49 2.2.4. Wizualizacja rozdziałów elektroforetycznych ............................................................................. 49 2.3. Hybrydyzacja metodą Southerna ............................................................................................................. 50 3. REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY (PCR) ..........................................

Komentarze do: Wysyłanie wiadomości e-mail analiza_dna • 0