Redaktor wydawniczy edytor

Dokument: pdf (96.7 KB)
  • 12 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-05-17 00:41:50

REDAKTOR WYDAWNICZY (EDYTOR) 1. Informacje ogólne Zadaniem redaktora wydawniczego jest przygotowanie do druku publikacji w formie gazety codziennej, czasopisma, książki lub serii wydawniczej. W zależności od charakteru redakcji, w której pracuje, opracowywane publikacje mogą mieć charakter wychowawczy, edukacyjny (książki, czasopisma dla dzieci i młodzieży), naukowy (redakcje słowników, encyklopedii) lub informacyjny (np. gazeta codzienna). Ważne jest, aby publikacja miała atrakcyjną, przyciągającą czytelników formę. Szczegółowe zadania redaktora wydawniczego zależą od tego, czy zajmuje się wydawaniem gazet, czy czasopism i wydawnictw książkowych. W redakcji czasopism i książek do zadań redaktora należy:  przygotowanie do druku publikacji książkowych, publikacji ciągłych, w tym serii wydawniczych i czasopism  opracowanie tekstu pod względem merytorycznym, edytorskim i językowym  zapoznanie się z konspektem książki lub wstępne czytanie maszynopisu dzieła oryginalnego lub tłumaczenia  przekazywanie maszynopisów tekstów naukowych do opiniodawców merytorycznych  przekazywanie tłumaczeń do weryfikacji językowej  sprawdzanie wprowadzonych poprawek sugerowanych przez recenzentów  opracowanie edytorskie publikacji – stworzenie koncepcji książki, jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, zróżnicowania graficznego poszczególnych elementów tekstu, kolejności oraz sposobu zamieszczania tekstów i innych materiałów (tabeli, ilustracji, zdjęć, bibliografii, skorowidzów, indeksów itp.)  weryfikacja tekstów pod względem logicznym – sprawdzenie układu logicznego publikacji, zgodności tytułu głównego oraz tytułów rozdziałów z treścią, hierarchii ważności rozdziałów, sposobów objaśniania użytych terminów, sposobów definiowania  opracowanie językowe – likwidacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, zwrotów obcojęzycznych, nadmiernego stosowania języka potocznego  ustalanie treści okładki, stron tytułowych, obwoluty, współpraca z grafikiem przy projektowaniu wymienionych elementów  wykonanie korekty redakcyjnej składu i podpisanie dzieła do druku  inicjowanie wydawania określonych książek i czasopism  śledzenie zapotrzebowania rynku na określone wydawnictwa  uczestnictwo w promocji publikacji  uczestnictwo w kolegium redakcyjnym, planowanie treści pisma, utrzymywanie kontaktów z autorami, inicjowanie kontaktów z czytelnikami, śledzenie wydarzeń wartych opisania. Do zadań redaktora wydawniczego w gazecie codziennej należy:  orientacja w najważniejszych wydarzeniach danego dnia  sprawdzenie, jakiego rodzaju teksty i tematy planują dziennikarze  selekcja materiałów pod względem ważności tematów  sprawdzenie tekstów pod względem odpowiedniego wyeksponowania danego tematu  egzekwowanie poprawek w tekstach od dziennikarzy  dokonywanie uzgodnień dotyczących wielkości danego tekstu  koordynowanie pracy dziennikarzy. Redaktor wydawniczy w gazecie codziennej odpowiada za pracę określonej redakcji, co pewien czas jest także redaktorem prowadzącym całą gazetę. Jego praca jest ściśle związana z tempem dnia i napływem informacji. Miejscem pracy redaktora wydawniczego jest redakcja. Pracuje w pomieszczeniu biurowym lub – w nowoczesnej redakcji – w dużym pomieszczeniu podzielonym przeszklonymi ściankami. Miejsce pracy jest wyposażone w niezbędne urządzenia biurowe: komputer z dostępem do Internetu, faks, telefon, drukarkę, urządzenie do odbierania depesz agencyjnych, a także w biblioteki zawierające niezbędne słowniki, informatory, encyklopedie i fachowe publikacje. Zawód redaktora wydawniczego wymaga ścisłych i częstych kontaktów z innymi osobami (dziennikarzami, korektorami, grafikami), zarówno osobistych jak i telefonicznych i e-mailowych. Jest to wpisane zwłaszcza w obowiązki redaktora w gazecie codziennej. Redaktorzy wydawnictw książkowych większość czasu poświęcają pracy nad tekstem, kontakty z innymi osobami bywają wówczas sporadyczne. Redaktor gazety codziennej pracuje zazwyczaj od godzin przedpołudniowych do wieczornych, czasem także późniejszych. Pracuje również w dni wolne i świąteczne. Praca redaktora wydawnictw książkowych i czasopism jest bardziej stabilna, pracuje najczęściej w stałych godzinach w porze dnia. Przeciętnie praca redaktora wydawniczego wynosi 6 – 9 godzin dziennie. Sporadycznie praca wymaga krótkich wyjazdów służbowych. Praca redaktora wydawniczego należy do lekkich fizycznie, ale stresujących i obciążających system nerwowy. 2. Wymagania Redaktor wydawniczy powinien charakteryzować się opanowaniem, samodzielnością, stanowczością i umiejętnością szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji. Powinien być osobą bardzo dobrze zorganizowaną, staranną i sumienną, posiadającą zdolność koncentracji i podzielności uwagi. Przydatna jest wyobraźnia, dobra pamięć wzrokowa oraz umiejętność twórczego myślenia i działania. Jest to praca dla ludzi wykształconych, odpowiedzialnych, wrażliwych, odpornych psychicznie i asertywnych. Redaktor powinien być człowiekiem int...

Tagi:
  • wydawniczy
  • Redaktor
  • edytor

Komentarze do: Redaktor wydawniczy edytor • 0