Mobilna Aplikacja Handlowa

Dokument: pdf (2.6 MB)
  • 20 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-06-02 17:37:43

Informacje o firmie Glen i oferowanych rozwiązaniach mobilnych, dotychczasowe wdrożenia. Organizacja systemu względem poszczególnych kanałów sprzedaży przepływ danych pomiędzy użytkownikami systemu, poziomy dostępu do systemu. Architektura systemu. Podstawowe informacje na temat aplikacji mobilnej Mobilna Aplikacja Handlowa na urządzenia przenośne. Główne funkcje dla przedstawicieli w różnych kanałach oraz funkcje kontrolne dla kierowników regionalnych. Generowanie przez użytkowników raportów numerycznych bezpośrednio w aplikacji MS Excel, profile użytkowników, dostępne raporty, subskrypcja raportów po przez email. Zarządzanie bazą danych i systemem MAH przez przeglądarkę internetową na dowolnych komputerach. Edycja danych, tworzenie zadań, akceptacja trasówek, podgląd raportów, zdjęć, generowanie raportów na mapach cyfrowych, wykresy, Tzw. nakładki do dystrybutorów, sposoby wymiany danych, eksport i import danych systemu w różnych formatach z zewnętrznymi systemami, udostępnienie całej bazy. Automatyczne wysyłanie zamówień w różnych formatach, pobieranie danych zwrotnych, integracja raportów MAH z innymi danymi zewnętrznymi. Sposób udostępniania systemu MAH , omówienie oferty, wdrożenie testowe, szkolenia użytkowników, opieka nad systemem . GLEN – EKSPERT ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH Glen sp. z o.o. to spółka założona w 1995 roku w Krakowie. Od początku swojej działalności skoncentrowana na rozwiązaniach mobilnych przeznaczonych dla różnych sektorów. Początkowo na platformę systemową Windows / Windows Mobile, a obecnie także na system Android oraz Windows 8.x . Dodatkową działalnością jest sprzedaż online oraz w sklepie stacjonarnym oprogramowania nawigacyjnego GPS, urządzeń mobilnych Android/Windows oraz akcesoriów. Od 2000 roku rozwijamy rodzinę własnych autorskich systemów mobilnych pod wspólną nazwą Mobilna Aplikacja Handlowa (MAH) na platformie Android i Windows. Początkowo mające zastosowanie tylko do typowych rynków FMSG i farmacji, obecnie zastosowania tego systemu wybiegają znacznie poza dotychczasowe obszary, wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba elektronicznej kontroli i wsparcia pracy przedstawicieli poza biurem. Są to rozwiązania m.in. dla audytorów, serwisantów, ankieterów itp. Cały system Mobilna Aplikacja Handlowa Android jest oferowany w modelu abonamentowym ( tzw. Software As A Service) w „chmurze”. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania systemu w infrastrukturze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Korzystanie z systemu MAH w takim modelu pozwala całkowicie skoncentrować się na zadaniach biznesowych w firmie, a obsługę i utrzymanie narzędzia powierzyć ekspertom. „Chmura MAH” zlokalizowana jest w jednym z najnowocześniejszych zewnętrznych centrum danych w Polsce. Oferta Glen obejmuje także doradztwo i analizę potrzeb, dopasowanie systemu do specyfiki użytkownika, wdrożenie oraz wsparcie techniczne, serwis oraz modyfikacje systemu w czasie jego eksploatacji. Spółka dysponuje certyfikatem ISO 27001 w zakresie ochrony informacji (listopad 2016). Podstawowa oferta firmy Glen obejmuje korzystanie z systemu MAH Android w oparciu o model abonamentowy, który charakteryzuje się potwierdzonymi przez dotychczasowych Klientów korzystnymi cechami: • Prosta metoda stałych opłat miesięcznych za dobrze zdefiniowany pakiet usług i udostępnionych aplikacji. • Cała część serwerowa zlokalizowana jest w zewnętrznym specjalizowanym Centrum Danych (chmura MAH) • Wszystkie aplikacje serwerowe dostępne przez sieć / Internet • Pełny pakiet wsparcia technicznego i serwisu dla wszystkich użytkowników, replikacja baz danych do użytkownika. Wsparcie techniczne w językach polski i angielskim. • Administracja bazą danych, import/export danych, automatyczne zamówienia, pliki, raporty wysyłane mailem / ftp itp. • Bieżące uaktualnienia systemu, modyfikacje systemu na życzenie. Oferujemy bezpłatny test dla grupy użytkowników, wypożyczenie sprzętu mobilnego oraz konsultacje przedwdrożeniowe i w trakcie wdrożenia. Pełna opieka. Pierwsze wdrożenia systemów MAH datują się na początek 2002 roku. W chwili obecnej z centrum danych MAH korzysta wiele firm pracujących na systemie MAH, w tym takie firmy jak: Nestle Toruń-Pacific, Stock Polska, Dilmah, Bahlsen Polska, Lody Koral, FC Kopernik, ZPC Millano, Polska Dystrybucja Alkoholi, Jantoń i inni. Znaki towarowe zastrzeżone • Mobilna Aplikacja Handlowa Android (MAH) to uniwersalny i nowoczesny system wsparcia i kontroli pracy przedstawicieli terenowych pracujący na tabletach lub smartfonach z systemem Android. Sprawdzone rozwiązanie dla producentów i dystrybutorów z różnych branż w dowolnym kanale dystrybucyjnym (tradycyjny/nowoczesny/horeca/serwis) • System sprawdza się też w innych zastosowaniach, wszędzie tam gdzie konieczna jest kontrola pracy przedstawicieli, ich ...

Tagi:

Komentarze do: Mobilna Aplikacja Handlowa • 0