MAH Mobile instrukcja dla kierownika

Dokument: pdf (2.5 MB)
  • 13 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-06-02 17:55:03

MAH Android – instrukcja użytkownika aplikacji mobilnej , Glen sp. z o.o., wsparcie techniczne 12 422 64 28, 12 426 02 64, email: [email protected] strona 1, / 2016-10-07 PLAN SZKOLENIA KOS Aplikacja mobilna MAH • Instalacja aplikacji MAH na urządzeniu mobilnym. • Lista kontrahentów – podgląd i wyszukiwanie klientów podwładnych, filtrowanie klientów do trasówek (sugerowane trasówki), klienci w pobliżu GPS, lokalizacja klientów, data ostatniej wizyty, karta klienta • Podgląd i akceptacja trasówek w aplikacji mobilnej, podgląd na mapie • Wizyta typu StoreCheck –kontrola półki, arkusz kontroli sklepu • Wizyta typu Coaching – jakie moduły ? • Podgląd raportów w aplikacji mobilnej Aplikacja MAH Studio • Podgląd i edycja klientów podwładnych, podgląd zdjęć do klientów, akceptacja urlopów, • podgląd i akceptacja trasówek • plany zamówień Aplikacja MAH Office – nowa grupa raportów KOS MAH Android – instrukcja użytkownika aplikacji mobilnej , Glen sp. z o.o., wsparcie techniczne 12 422 64 28, 12 426 02 64, email: [email protected] strona 2, / 2016-10-07 INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE APLIKACJI DO PRACY, USTAWIENIE HASŁA • Wymagania systemowe: system MAH Android wymaga urządzenia typu smartfon lub tablet z systemem Android wersja minimum: 4.0. • Do instalacji oraz inicjalizacji systemu wymagane jest aktywne połączenie internetowe urządzenia. Może to być sieć WiFi lub wbudowany moduł 3G – Aby poprawnie zainstalować aplikację w systemie Android należy na początku w ustawieniach systemowych pozwolić na instalację aplikacji z zewnętrznych źródeł (zaznaczona pozycja w Ustawienia/Bezpieczeństwo/Nieznane źródła- w zależności od wersji Android). W przypadku nowszych wersji Android, podczas instalacji będzie możliwość wyrażenia zgody na instalację aplikacji. – Drugie ustawienie to zgoda na pobieranie danych o lokalizacji urządzenia. Ustawienia te są niezbędne do korzystania z map cyfrowych oraz nawigacji satelitarnej w urządzeniu mobilnym. Na ogół są dostępne w ustawieniach systemu Android/Lokalizacja . Opcjonalnie • W przypadku pierwszej instalacji aplikację należy pobrać korzystając z przeglądarki internetowej w urządzeniu mobilnym z adresu podanego przez firmę Glen. http://mah.pl:88/download/1144.apk • Aplikacja MAH zostanie zapisana w domyślnym folderze Download i należy ją uruchomić z tej lokalizacji lub z menu powiadomień Android oraz zgodzić się na instalację w systemie Android. Aplikacja domyślnie pokaże się w menu aplikacji systemu Android. Można przenieść skrót do aplikacji na ekran startowy lub w inne miejsce. • Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran aktywacji użytkownika systemu. Uwaga: do tych operacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe WiFi lub aktywny moduł 3G • Należy wpisać jednorazowy unikatowy kod aktywacyjny aktywacyjny otrzymany od firmy Glen i nacisnąć przycisk Aktywuj. Kod ten uaktywni użytkownika w systemie i pozwoli na pierwszą synchronizację bazy, czyli pobranie wszystkich danych do aplikacji. • Przed pobraniem aplikacji należy ustawić jeszcze hasło dostępu do aplikacji. Hasło to będzie używane do uruchomiania aplikacji MAH w przypadku jej wyłączenia. • Aplikacja przekieruje nas automatycznie na ekran Synchronizacji. Na ekranie synchronizacji można sprawdzić przypisany numer przedstawiciela w polu Kod PH a dane przedstawiciela w module Dane PH na ekranie głównym. • Aby pobrać dane z serwera należy nacisnąć przycisk Synchronizacja. Pierwsza synchronizacja może potrwać nawet parę minut. MAH Android – instrukcja użytkownika aplikacji mobilnej , Glen sp. z o.o., wsparcie techniczne 12 422 64 28, 12 426 02 64, email: [email protected] strona 3, / 2016-10-07 USTAWIANIE I ZMIANA HASŁA W APLIKACJI MOBILNEJ 1. W najnowsze wersji aplikacji jest wdrożona funkcja obsługi logowania do aplikacji za pomocą hasła. Jest to funkcja konieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa danych w aplikacji. Dodatkowo cała baza danych w urządzeniu mobilnym jest zaszyfrowana. 2. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji i wpisaniu kod aktywacyjnego zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła indywidualnego. Hasło musi składać się z min 6 znaków, w tym liczby lub znaku specjalnego oraz dużej litery. 3. Uwaga: należy zapamiętać to hasło lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Utrata hasła uniemożliwi synchronizację i w efekcie utratę danych. Nie mam możliwości przywrócenia hasła oraz firma Glen też nie zna tego hasła. Jedynym wyjście w tej sytuacji jest wyczyszczenie danych w aplikacji MAH czyli utrata niezsynchronizowanych danych. 4. Wymóg wpisania hasła pojawi się zawsze jeżeli aplikacja MAH zostanie zamknięta przyciskiem „wstecz” lub przez dłuższy czas będzie w pracowała w tle. Wówczas należy podać hasło dostępu. Istnieje też możliwość ręcznego wylogowania co jest zalecane po zakończeniu pracy w ciągu dnia. 5. Aby wylogować ręcznie użytkownika należ przytrzymać przez sekundę górną belkę programu obok ikony w lewym górnym rogu ekranu. Pojawi się funkcja „wyloguj” 6. Istnieje możliwość zmiany hasła, do którego potrzeba jest znajo...

Komentarze do: MAH Mobile instrukcja dla kierownika • 0