szybkosc A4

Dokument: docx (26.5 KB)
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-10-05 08:04:55

Robert Kozubal III WF referat A4 Źródła: http://www.uksprawobrzeze.pl/news/2011-05-30/felietony/metody+i+formy+ksztaltowania+szybkosci/ http://www.magazynbieganie.pl/10-najlepszych-treningow-na-szybkosc/ http://free4web.pl/3/2,141109,391675,6327590,Thread.html http://www.trening-indywidualny.pl/zdrowie,szczegoly,trening-plyometryczny,12.html http://www.sfd.pl/SZYBKO%C5%9A%C4%86_JAKO_CECHA_MOTORYCZNA__ODPOWIED%C5%B9_NA_CZ%C4%98STE_PYTANIA-t232653.html http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/rehabilitacja/18641-szybko%C5%9B%C4%87_jedn%C4%85_z_g%C5%82%C3%B3wnych_cech_motorycznych_cz%C5%82owieka.html http://www.wojciechmakowski.pl/2013/12/wspoczesne-metody-ksztatowania-szybkosci.html 1.Podział zdolności szybkościowych wg prof. Szopy: - zdolność rozwijania max mocy anaerobowej niekwasomlekowej, która określa możliwości w zakresie szybkości uwalniania energii zmagazynowanej w fosfokreatynie mięśniowej -zdolność rozwijania max mocy anaerobowej kwasomlekowej, która określa sprawność i efektywność procesów, glikolizy beztlenowej -zdolnośc szybkiej mobilizacji mięśnia, która określa możliwości w zakresie szybkiego pobudzenia możliwie dużej liczby jednostek motorycznych oraz rozładowania energii. Kształtowanie zdolności szybkościowych: Szybkość jest jedną z cech motorycznych uzależnioną ściśle od poziomu siły i wytrzymałości oraz pochodnych cech motorycznych zaliczanych w skład tzw. koordynacji ruchowej tj. zwinności, zręczności, skoczności i gibkości. Szybkość jako cecha motoryczna ma tylko jeden wymiar- czas. Wyraża się ona za pośrednictwem trzech zasadniczych parametrów: 1. Czas reakcji. 2. Szybkość pojedynczego ruchu. 3. Częstotliwość ruchu. Czas reakcji jest to czas upływający od zadziałania bodźca do momentu zapoczątkowania ruchu, uzależniony jest od wielu czynników wśród których wymienia się: stopień koncentracji uwagi wzrokowej lub słuchowej, zdolność widzenia obwodowego, stopień przyswajania nawyku ruchowego i właściwej koordynacji pracy mięśni. Należy zaznaczyć, że czynniki te podlegają wytrenowaniu tylko do pewnych granic, niemniej powinny być systematycznie doskonalone w procesie szkolenia. Szybkość pojedynczego ruchu oraz częstotliwość ruchu uzależniona jest głównie od siły i elastyczności mięśni, a także właściwej koordynacji nerwowo-mięśniowej. Efektywność ich działania uzależniona jest więc w znacznym stopniu od jakości i ilości bodźców treningowych. Szybkość w porównaniu z cechami siły i wytrzymałości w całym cyklu szkoleniowym podlega najniższym parametrom przyrostu. O wartości tej cechy decydują głównie wrodzone predyspozycje szybkościowe, uwarunkowane wzrostem, proporcjonalną budową ciała, oraz ogólną dynamiką ustrojową, szczególnie w zakresie budowy i funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego. Ważną rolę odgrywają także czynniki psychiczne jak motywacja i siła woli uwypuklające się podczas podejmowania zadań charakteryzujących się maksymalnymi obciążeniami szybkościowymi. Uwagi te powinny być uwzględnianie szczególnie w trakcie organizowania grup szkolenia podstawowego. Oprócz reakcji prostej występują również sytuacje wywołujące reakcje różnicowe lub reakcje wymagające oprócz wykonania dynamicznego startu dokonania najbardziej właściwego doboru działania. Reakcje połączone z jednoczesnym dokonaniem wyboru najbardziej ekonomicznego działania danej akcji stanowią najwyższy stopień trudności. Umiejętności te uzależnione są głównie od stopnia posiadanego doświadczenia i posiadanych umiejętności techniczno-taktycznych, które kształtują głównie gry właściwe o charakterze współzawodnictwa, małe gry i ćwiczenia taktyczne, w trakcie trwania których ćwiczący otrzymuje duży zasób sygnałów wzrokowych wywołujących boźdzce zmuszające do reagowania na te znaki. Będą to reakcje na lot piłki, reakcje na poruszanie się współpartnera oraz przeciwnika. Ze sportów uzupełniających najbardziej przydatnymi są gry uproszczone i właściwe z koszykówki i piłki ręcznej, oraz dynamiczne gry i zabawy ruchowe. Okres 7-12 lat charakteryzuje się stałym, chociaż powolnym przyrostem wysokości i ciężaru ciała. Nieco wolniej rozrasta się serce. Dziecko wykazujące znaczna sprawność szybko się jednak męczy. W tym wieku dzieci przejawiają duże dyspozycje szybkościowe, które należy w umiejętny sposób wykorzystać w procesie szkolenia. Okres 12-14 lat jest okresem dojrzewania organizmu oraz szybkiego wzrastania. Obserwujemy duże indywidualne różnice rozwojowe, a także zaburzenia koordynacji i rozkojarzenia, w obrębie ruchu oraz objawy nadmiernego zmęczenia. Okres 14-18 lat charakteryzuje dalszy rozwój układu mięśniowego i oddechowego, co stwarza korzystne warunki do podejmowania wysiłków o większej intensywności a w tym także do kształtowania szybkości. Szybkośc można rozwijać jak gdyby dwoma drogami, tzn. 1. środkami treningu specjalistycznego wzorowanym na treningu lekkoatletycznym sprintera, 2. drogą wszechstronnego treningu fizycznego ze zwróceniem uwagi na przygotowanie ogólnorozwojowe i cwic...

Tagi:
  • szybkosc

Komentarze do: szybkosc A4 • 0