Grudzien 70 -(fragment)

Dokument: pdf (563.5 KB)
  • 11 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-10-24 13:42:31

I N S T Y T U T P A M I Ę C I N A R O D O W E J KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU WARSZAWA 2012 Jerzy Eisler Recenzent dr hab. Zdzisław Zblewski Projekt graficzny i typograficzny Krzysztof Findziński Projekt okładki Krzysztof Findziński Redakcja Magdalena Jagielska Plany miast Jan Goleń Korekta Maria Aleksandrow Redakcja techniczna Andrzej Broniak Indeks osób Inga Jaworska-Róg Na okładce Płonący gmach KW PZPR. Fot. AIPN Sz/Zbigniew Wróblewski. Skład i łamanie Marcin Koc Druk Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytu Badawczy ul. Pułaskiego 6/10 26-200 Radom © Copyright by Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2012 Seria „Monografie”: tom 85 ISBN 978-83-7629-378-3 Zapraszamy na stronę internetową www.ipn.gov.pl oraz do księgarni internetowej www.ipn.poczytaj.pl 5 SPIS TREŚCI Przedmowa do wydania II ....................................................................................... 9 Wstęp ......................................................................................................................... 25 1. Zmierzch Gomułki ............................................................................................. 37 Personalne podziały w kierownictwie PZPR........................................................ 37 Władysław Gomułka ............................................................................................ 46 Represje wobec opozycjonistów........................................................................... 57 W stronę politycznego przesilenia ........................................................................ 60 2. Podwyżka cen ...................................................................................................... 72 Układ z RFN ......................................................................................................... 72 Reforma gospodarcza ........................................................................................... 81 Sytuacja społeczna w Trójmieście ........................................................................ 84 Przygotowania do podwyżki cen .......................................................................... 92 „Operacja cenowa” ............................................................................................... 100 List Biura Politycznego i reakcje podstawowych organizacji partyjnych ............ 103 Reakcje społeczne ................................................................................................ 114 3. Poniedziałek 14 grudnia ..................................................................................... 121 Początek protestu .................................................................................................. 121 VI plenum KC PZPR ............................................................................................ 126 Manifestacje robotnicze ....................................................................................... 129 Pierwsze reakcje władz na protest ........................................................................ 132 Wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej i w rozgłośni Polskiego Radia .... 135 Przygotowania do rozproszenia pochodu ............................................................. 139 Pierwsze starcia uliczne ........................................................................................ 140 Reakcja Warszawy ................................................................................................ 145 Walki wieczorne ................................................................................................... 150 W Sztabie MSW w Warszawie ............................................................................. 155 Bilans pierwszego dnia ......................................................................................... 157 4. Wtorek 15 grudnia ............................................................................................. 163 Eskalacja konfliktu ............................................................................................... 163 Walki pod KM MO w Gdańsku ............................................................................ 169 Narada u Gomułki ................................................................................................ 174 6 Walki wokół siedziby KW PZPR ......................................................................... 178 Kolejne posiedzenie kierownictwa u Gomułki .................................................... 186 Sytuacja w Gdyni ................................................................................................. 187 Przybycie do Gdańska kolejnych przedstawicieli władzy ................................... 192 Spokój w Gdyni i walki uliczne w Gdańsku ..................................................

Tagi:

Komentarze do: Grudzien 70 -(fragment) • 0