Z-15

Dokument: pdf (492.2 KB)
  • 4 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-08-30 17:50:03

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-15strona: 1/4 WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DANE ADRESOWE UBEZPIECZONEGO – ADRES ZAMIESZKANIA 01. Kod pocztowy 02. Poczta – 03. Gmina/Dzielnica 04. Miejscowość 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1) 09. Symbol państwa (2)(3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (2) 11. Nazwa państwa (2) 12. Adres poczty elektronicznej (1) (1) Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. (3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2 03. Seria i numer dokumentu 04. Nazwisko 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) (1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. CZĘŚĆ I: DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA / CZŁONKA RODZINY, NAD KTÓRYM SPRAWOWANA JEST OPIEKA 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli inny dokument – 2 03. Seria i numer dokumentu 04. Nazwisko 05. Imię 06. Stopień pokrewieństwa 07. Data urodzenia dziecka (dd/mm/rrrr) (1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Z tytułu sprawowania opieki nad: Data od (dd/mm/rrrr) Data do (dd/mm/rrrr) seria i numer zaśw. lek. [1] . . . . . . . . . . . . . . . . .za okres od: do: 1. Jest Nie ma domownik(a) mogący(ego) zapewnić opiekę w okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ II: Oświadczam, że: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 2. Jestem Nie jestem zatrudniony(a) w systemie pracy zmianowej w godzinach [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-15strona: 2/4 3. Matka/ojciec dziecka małżonek/małżonka: 1) pracuje nie pracuje 2) jeśli pracuje to, czy wykonuje pracę w systemie pracy zmianowej: TAK NIE Jeżeli TAK, podać w jakich godzinach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. W danym roku kalendarzowym wypłacono mi zasiłek opiekuńczy z tytułu poprzedniego ubezpieczenia: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) TAK NIE z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do 14 lat za . . . . . . . . dni z tytułu opieki nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat lub chorym członkiem rodziny za . . . . . . . dni NAZWA I ADRES POPRZEDNIEGO PŁATNIKA SKŁADEK: Nazwa płatnika składek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod pocztowy: Poczta: – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gmina/Dzielnica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer domu: Numer lokalu: Symbol państwa: (1) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zagraniczny kod pocztowy: (1) Nazwa państwa: (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. (2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. 5. W danym roku kalendarzowym: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) matka dziecka ojciec dziecka małżonek/małżonka pobrał(a) zasiłek opiekuńczy: TAK NIE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do 14 lat za . . . . . . . . dni z tytułu opieki nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat lub chorym członkiem rodziny za . . . . . . . dni DANE WYMIENIONEJ OSOBY: Numer PESEL: (1) Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli inny dokument – 2 Seria ...

Komentarze do: Z-15 • 0