Pierwszy Nóż

Dokument: pdf (246.6 KB)
  • 8 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-01-14 08:42:06

1 Pierwszy NóŜ Napisał Jumbo 2004-08-19 Po jakimś czasie oglądania, kupowania i wzdychania do pięknych noŜy, nagle stwierdzamy, iŜ moŜnaby tak pokusić się o jego własnoręczne wykonanie. Hmm, trochę przeraŜa bak maszyn, warsztatu, materiałów, narzędzie, ale czy na pewno potrzebujemy wielkiego zaplecza by wykonać nóŜ? Postarajmy się spojrzeć na temat od strony osoby, która nie posiada dosłownie niczego. Ma jedynie chęci, trochę czasu i wytrwałości. ZałóŜmy takŜe, iŜ nie mamy zamiaru wydać majątku na narzędzia, a nasz pierwszy nóŜ ma być wykonany przy pomocy prostych i skutecznych metod. Zawsze przecieŜ moŜemy przejść etap wyŜej i jeŜeli dłubanie w stali nam się spodoba - dokupywać sukcesywnie potrzebne narzędzia. Najpierw miejsce. Oczywiście warsztacik to marzenie, ale równie dobrze moŜemy na miejsce pracy przeznaczyć praktycznie kaŜde pomieszczenie, byleby tylko było łatwe do posprzątania i aby inni domownicy nie Ŝywili do nas urazy za stwarzany kłopot. Kuchnia czy korytarz to doskonałe miejsca, bo najczęściej nie mamy tam dywanu, więc łatwiej o sprzątanie. Nasz warsztacik ograniczymy do kawałka stołu, powiedzmy 50x50cm. Na takiej powierzchni ze spokojem zrobimy wszystko, co potrzebujemy. Kiedy mamy miejsce, przyda się teŜ coś, na czymś moŜna usiąść oraz robocze ubranie, gdyŜ zniszczenie odzienia przy tej pracy jest wysoce prawdopodobne. Teraz skompletujmy narzędzia. Trzeba przejść się do najbliŜszego sklepu i kupić szlifierką taśmową za około 7500 zł. Bez takiej szlifierki... Nie, nie. To Ŝart oczywiście. Owszem, jeŜeli w domu nie mamy nic, udajemy się do sklepu z narzędziami (najlepiej do wielkiego marketu a'la Praktiker, bo tam dostaniemy wszystko od razu) i robimy małe zakupy. Przede wszystkim imadło. Wystarczy najprostsze, byleby było wytrzymałe i z porządnymi szczękami, wszak materiał, który będziemy obrabiać, nie moŜe się przecieŜ ślizgać. Do wyboru mamy imadło klasyczne, a takŜe maszynowe. Klasyczne mocujemy na krawędzi stołu, a maszynowe pozwala nam na ułoŜenie w kaŜdym miejscu. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest dobra piłka do metalu. Najlepiej zakupić brzeszczot z drutu stalowego, obsypany fragmentami wolframu - spokojnie wytniemy nim to, co chcemy, a jednocześnie nie jest on drogi. Oczywiście potrzebujemy teŜ uchwyt do tego brzeszczotu - przecieŜ nie utrzymamy go w gołych rękach. 2 Kolejna niezbędna rzecz to pilnik. Dobry, ostry i co najwaŜniejsze firmowy pozwoli nam na długą i owocną pracę. Cena dobrej jakości pilnika zaczyna się od granicy 20 zł. Najczęściej starcza pilnik płaski o szerokości 20 mm. Przyda się równieŜ okrągły o średnicy 10 mm i jeŜeli chcemy zadbać o dokładność, komplet tzw. iglaków to stali. Papier ścierny takŜe obowiązkowo nam się przyda. Gradacja od 40 w górę (120 pozwoli na ładne wykończenie). Na razie starczy po jednym arkuszu z kaŜdego. Teraz idziemy do działu z parkietami i tam za grosze wybieramy jedną klepkę drewna, z którego zrobimy okładziny. Wyboru oczywiście dokonujemy na podstawie własnego gustu. Pozostaje jeszcze zakup kleju, który połączy nam drewno z metalem. Jest tego na rynku sporo, więc bez problemu wybierzemy coś dobrego. Kupmy jeszcze butelkę terpentyny balsamicznej i białą świeczkę, gdy te rzeczy przydadzą się nam do... ale o tym później. No i tym sposobem mamy właściwie wszystko, co potrzebujemy!! Prawda, Ŝe nie jest tego wiele? Teraz materiał na ostrze. Dla wielu osób tutaj zaczną się schody, jeŜeli będą szukać czegoś z wysokiej półki. Ale zaraz, przecieŜ my robimy pierwszy w Ŝyciu nóŜ. Wystarczy nam kupiony na giełdzie staroci stary tasak. WaŜne, Ŝeby miał chociaŜ 2 - 4 mm grubości. Zatem zaczynamy pracę! Najpierw projekt. Najlepiej na komputerze, bo łatwo wprowadzać modyfikacje. W programie Corel Draw lub Photoshop rysujemy kształt naszego noŜa. JeŜeli sami nie umiemy, poprośmy kogoś kto nam pomoŜe - jest to praca dosłownie na kilka minut. Mamy juŜ kształt, który na ekranie wygląda tak: Długość całego noŜa wynosi 100 mm, taki obrys drukujemy na drukarce w skali 1:1 i wycinamy noŜyczkami. Przykładamy na stal i cienkopisem rysowujemy kształt. Teraz najbardziej trudna, Ŝmudna i bolesna praca. Musimy ten kształt wyciąć z naszej stali. Najlepiej dorysować sobie linie pomocnicze, które ułatwią pracę. Nie wycinamy oczywiście idealnie po obwodzie, gdyŜ nie uda nam się zachować wymiaru. Im bliŜej będziemy ciąć przy obrysie, tym mniej będziemy mieli do zeszlifowania pilnikami. 3 Jest to naprawdę trudne zadanie i nie raz będziemy przeklinać pomysł ręcznego robienia noŜa. Oczywiście moŜna cięcia wykonać narzędziami elektrycznymi, choć nie zawsze takimi dysponujemy... Po długim, długim czasie, otrzymamy przed sobą zgrubnie obciętą blachę. Stanowisko posprzątane ze stalowych wiórów, odciski zalepione plastrami. Teraz musimy przy pomocy pilników doprowadzić powyŜszy kształt do konkretnego, wyrysowanego przedtem. JeŜeli przez przypadek zatarł nam się rysunek, musimy go nanieść jeszcze raz. Piłowanie pilnikami jest pracą Ŝmudną, ale jeŜeli kupiliśmy dobre pilniki,...

Tagi:

Komentarze do: Pierwszy Nóż • 0